HALLOZORG BIJ ZNWV

Samen met naasten en professionals
herinneringen delen

Met HalloZorg zorgen we er bij ZNWV voor dat bewoners, professionals en naasten beter met elkaar communiceren, afstemmen en delen. Met HalloZorg deel je herinneringen, foto’s, taken en een agenda. 

IK BEN BEWONER OF NAASTEIK BEN PROFESSIONAL